Gospodarka odpadami sposobem na czystość w naszych miastach.

Odpady to teraz problem każdego większego miasta w kraju. Z każdym rokiem rośnie liczba produkowanych odpadów, które są wywożone na wysypiska lub też przeznacza się je do dalszego przetworzenia. Do czasu gdy ustawa narzuca na gminy brania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, opłaty za nie trochę zostały podniesione. Aby zoptymalizować przymus zarządzania odpadami wielu włodarzy miast zdecydowało się na zmobilizowanie działań zmierzających do poprawy całego systemu.
Do tego konieczne jest umieszczenie większej ilości pojemników do zbiórki odpadów, zapewnienie stałego wywozu już wytworzonych. Odbiór odpadów to niezbędny element całego procesu. Umożliwia odzyskać ze śmieci produkty nadające się do wtórnego przetworzenia, dzięki czemu liczba śmieci kierowanych na składowisko jest minimalizowana.

Z oczyszczaniem miasta z odpadów łączy się również ich utylizacja. Polega ona na wykorzystaniu odpadów, jako surowców wtórnych lub zniszczenia tych, które straciły swoją wartość. Pozwala to nie tylko na obniżenie kosztów, ale także na zlikwidowanie ewentualnym chorobom. W dobie dużego zatrucia natury jest to bardzo ekologiczne podejście do problemu. Odpady przemysłowe, jeśli nie są właściwie zagospodarowane, mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale i dla człowieka. Często do utylizacji np. odpadów chemicznych stosuje się spalanie. Firmy, które zajmują się tego takimi usługami, muszą działać nie tylko na podstawie prawa krajowego, ale i obowiązującego w Unii.

Alternatywą dla utylizacji jest recykling. Działa korzystnie na środowisko, m.in. poprzez zmniejszenie zużycia surowców. Z recyklingiem nieodzownie wiąże się sortowanie odpadów. Praktycznie już na każdym kroku stoją specjalne pojemniki na szkło,plastik. I przeważnie ludzie nauczyli się z nich korzystać. Często jest tok lejna usługą, którą wykonują firmy trudniące się się odpadami. Utylizacja odpadów, czyli inaczej ich odzysk lub tez niszczenie niesie za sobą wiele korzyści. Eliminuje m.in. powstawaniu dzikich wysypisk i odkładaniu się ton śmieci, które są zagrożeniem dla środowiska. Prawidłowe zorganizowanie systemu pozbywania się odpadów pozwala na legalną ochronę otoczenia.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s